World Tropical Diving Resort
 
Get Adobe Flash player
 
 
Home > 커뮤니티 > 다이빙후기     
 
 
 
작성일 : 14-08-08 09:46
5.14-20 보홀 딥블루투어
 글쓴이 : 김제일  
조회 : 1,754  
DSC_0052_크기변경.JPG

DSC_8988_크기변경.JPG

DSC_9202_크기변경.JPG

DSC_9300_크기변경.JPG

DSC_9303_크기변경.JPG

DSC_9314_크기변경.JPG

DSC_9737_크기변경.JPG

DSC_9759_크기변경.JPG

DSC_9808_크기변경.JPG

DSC_9827_크기변경.JPG

DSC_9911_크기변경.JPG

DSC_9994_크기변경.JPG
 
좋은 사진은 아니지만
많이 즐거웠고
행복한 투어였음을
보여 줍니다 ...

관리자 14-08-08 09:58
답변  
네.다행입니다
그래도 좋은 추억 갖고 가신거 같아서요^^
감사합니다