World Tropical Diving Resort
 
Get Adobe Flash player
 
 
 
Home > 커뮤니티 > 공지사항     
 
 
 
작성일 : 10-05-22 15:42
딥블루 직원(로이)
 글쓴이 : 황득구  
조회 : 1,471  

다이빙 가이드 로이 입니다

 

한국 말 을 곧잘 하지요~~^^